Milota Község Önkormányzata

Milota község szegregátumaiban élő személyek lakhatási feltételeinek fejlesztése

Kedvezményezett:Milota Község Önkormányzata.
Pályázat azonosító száma:EFOP-2.4.1-16-2017-00032
Támogatás összege:200.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Tartam:2019. március 01. – 2022. május 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósult meg.

A projektet Milota Község Önkormányzata valósította meg, az aláírt Támogatási szerződés 2019. március 01-én lépett hatályba. Ennek következtében az első hónapban egyeztetések, projekt megvalósításában közreműködő munkatársak és szakemberek megkeresése, megállapodás után szerződéskötések történtek meg. A projekt megvalósító személyzet kompetenciáin túlmutató szakmai feladatokhoz külső szakértők bevonására volt szükség, így mérnökök, tervezők, kivitelezési szakemberek, építőipari szakmunkások segítették a tervek megvalósulását.

A kezdés utáni legfontosabb feladat a projektbe bevonni kívánt házak tulajdon viszonyainak tisztázása és megvásárlása volt. A felmerülő akadályok leküzdése után 5 db olyan ingatlannak lett birtokosa az önkormányzat, ami a projekt megvalósítása alatt felújításon, átépítésen estek át, hogy megfelelő szociális bérlakásként funkcionáljanak a következő években. Az Ady utca 14. és Zrínyi utca 16. számok alatt találhatók a projekt finanszírozásából épült új lakóépületek. A Rákóczi utca 7., Zrínyi utca 14., Zrínyi utca 10. számok alatti ingatlanok pedig külső és belső felújítást kaptak.

A beköltözésre kiválasztott családok a képviselő testület által elfogadott bérleti szerződést aláírták, amiben vállalták, hogy mind a házra, mind a bérleménnyel együtt átvett bútorokra és eszközökre vigyáznak. 2021. szeptember 30-ig minden család elfoglalhatta a szociális bérlakását.

A projektben 2 db Csillagpont kialakítását vállalta az önkormányzat. Mindkét Csillagpont felújításon esett át, a mosási – tisztálkodási lehetőségek biztosításához kiépített helyiségek mellett iroda és foglalkozások megvalósítására alkalmas helyiségek is megtalálhatóak az épületekben.

A település központjában létrehozott játszótér és kültéri kondicionáló park építését is a projekt vállalta, finanszírozta. A játszótér elemeinek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy különböző korosztályú gyerekek is tudjanak vele játszani. A község minden korosztálya számára használható szabadtéri fitnesz eszközökkel szerelték fel a kondi parkot.


Az oldalon található tartalom Milota Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign