Milota Község Önkormányzata

Milota község szegregátumaiban élő személyek lakhatási feltételeinek fejlesztése

Kedvezményezett:Milota Község Önkormányzata.
Pályázat azonosító száma:EFOP-2.4.1-16-2017-00032
Támogatás összege:200.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Tartam:2019. március 01. – 2020. december 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósul meg.

A projektet Milota Község Önkormányzata valósítja meg, az aláírt Támogatási szerződés 2019. március 01-én lépett hatályba. Ennek következtében az első hónapban egyeztetések, projekt megvalósításában közreműködő munkatársak és szakemberek megkeresése, megállapodás után szerződéskötések történtek meg. A projekt megvalósító személyzet kompetenciáin túlmutató szakmai feladatok külső szakértők bevonásával valósulnak meg, így mérnökök, tervezők, kivitelezési szakemberek, építőipari szakmunkások segítik a tervek megvalósulását. A felkeresésük, felkérésük folyamatos a megvalósítás alatt.

A kezdés utáni legfontosabb feladat a projektbe bevonni kívánt házak tulajdon viszonyainak tisztázása és megvásárlása volt. A felmerülő akadályok leküzdése után jelenleg 5 ingatlannak birtokosa az önkormányzat, amiből három teleknél – Ady Endre u. 14., Rákóczi u. 9., Zrínyi u. 16. – már lezárult a földhivatali eljárás és a tulajdoni lapon is az önkormányzat neve szerepel. A leendő Csillagpont –Rákóczi u. 6. – ingatlanjának földhivatali átírása még folyamatban van. Az önkormányzat képviselői testületi döntés alapján saját forrásból megvásárolta a Zrínyi u. 14. szám alatti ingatlant, mert a pályázati költségvetés ezt a kiadást nem fedezte, csak az telken lévő épület felújítását fogják a projekt terhére megvalósítani.

Jelenleg zajló felújítások, építkezések:

Milota, Ady Endre u. 14.(hrsz: 243)

A telken a vásárlást megelőzően álló régi lakóépület elbontásra került. Az új épületnek elkészült az alapozása ezek földmunkájával, a lábazati fala az alsó aljzattal. Készen vannak a felmenő falak, a belső falrendszer a fafödémmel, a fedélszék a cserép héjazattal. Beépítésre kerültek a külső nyílászárók. A belső fal és mennyezeti gipszlap felületek festésre készek. A külső falfelületek hőszigetelése, tapaszolással készen van.A kéménytest beépítésre került.A szakipari munkák közül felszerelésre került a csapadék csatornarendszer a függőeresz csatornával és a lefolyókkal együtt.A belső szakipari munkák közül a villamos hálózati rendszer védőcsövezése teljesen elkészült. A villamos vezetékek szerelése folyamatban van. A víz szennyvízszerelés az alsó aljzat alatti szakaszon teljesen elkészült. A fogyasztókhoz történő felállások a helyükön vannak.

Milota, Zrínyi Miklós út 16. (hrsz: 337)

A telken a vásárlást megelőzően álló régi lakóépület bővítési felújítási munkálatai a bővítés alapozásával elindultak. A felújítandó épület falazatai alap nélküliek voltak ezért az épület nem részlegesen, hanem teljesen elbontásra került a teljes épület. Az új épületnek elkészült az alapozása ezek földmunkájával, a lábazati fala az alsó aljzattal. Készen vannak a felmenő falak, a belső falrendszer a fafödémmel, a fedélszék a cserép héjazattal, a tető famunkáival. Beépítésre kerültek a külső nyílászárók. A belső fal és mennyezeti gipszlap felületek festésre készek. A külső falfelületek hőszigetelése teljesen, tapaszolása 50 %-ban készen van.A szakipari munkák közül felszerelésre került a csapadék csatornarendszer a függőeresz csatornával és a lefolyókkal együtt.A belső szakipari munkák közül a villamos hálózati rendszer védőcsövezése teljesen elkészült a villamos vezetékeléssel együtt. A víz szennyvízszerelés az alsó aljzat alatti szakaszon teljesen elkészült. A fogyasztókhoz történő felállások a helyükön vannak. Az Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. szeptember 16-án megtartott ülésén hozott határozatot a közbeszerzési eljárás megindításáról, amit rövid határidőkkel le is tudott zárni a közbeszerzési szakértő tudásának, munkájának köszönhetően. Ennek köszönhetően már 2019. december 23-ánkezdődött el az építkezés a településen és azóta is ütemesen halad.


Az oldalon található tartalom Milota Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign