Milota Község Önkormányzata

Pályázati támogatás

Kedvezményezett:Milota Község Önkormányzata.
Pályázat azonosító száma:EFOP-2.4.1-16-2017-00032
Projekt címe:Milota község szegregátumaiban élő személyek lakhatási feltételeinek fejlesztése
Támogatás összege:200.000.000 Ft
Tartam:2019. március 01. – 2020. december 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projektet Milota Község Önkormányzata valósítja meg, az aláírt Támogatási szerződés 2019. március 01-én lépett hatályba. Ennek következtében az első hónapban egyeztetések, projekt megvalósításában közreműködő munkatársak és szakemberek megkeresése, megállapodás után szerződéskötések történtek meg. A projekt megvalósító személyzet kompetenciáin túlmutató szakmai feladatok külső szakértők bevonásával valósulnak meg, így mérnökök, tervezők, kivitelezési szakemberek, építőipari szakmunkások segítik a tervek megvalósulását. A felkeresésük, felkérésük folyamatos a megvalósítás alatt.

A kezdés utáni legfontosabb feladat a projektbe bevonni kívánt házak tulajdon viszonyainak tisztázása és megvásárlása volt. A felmerülő akadályok leküzdése után jelenleg 5 ingatlannak birtokosa az önkormányzat, amiből három teleknél – Ady Endre u. 14., Rákóczi u. 9., Zrínyi u. 16. – már lezárult a földhivatali eljárás és a tulajdoni lapon is az önkormányzat neve szerepel. A leendő Csillagpont –Rákóczi u. 6. – ingatlanjának földhivatali átírása még folyamatban van. Az önkormányzat képviselői testületi döntés alapján saját forrásból megvásárolta a Zrínyi u. 14. szám alatti ingatlant, mert a pályázati költségvetés ezt a kiadást nem fedezte, csak az telken lévő épület felújítását fogják a projekt terhére megvalósítani.

Jelenleg zajló felújítások, építkezések:

Milota, Ady Endre u. 14.(hrsz: 243)

A telken a vásárlást megelőzően álló régi lakóépület elbontásra került. Az új épületnek elkészült az alapozása ezek földmunkájával, a lábazati fala az alsó aljzattal. Készen vannak a felmenő falak, a belső falrendszer a fafödémmel, a fedélszék a cserép héjazattal. Beépítésre kerültek a külső nyílászárók. A belső fal és mennyezeti gipszlap felületek festésre készek. A külső falfelületek hőszigetelése, tapaszolással készen van.A kéménytest beépítésre került.A szakipari munkák közül felszerelésre került a csapadék csatornarendszer a függőeresz csatornával és a lefolyókkal együtt.A belső szakipari munkák közül a villamos hálózati rendszer védőcsövezése teljesen elkészült. A villamos vezetékek szerelése folyamatban van. A víz szennyvízszerelés az alsó aljzat alatti szakaszon teljesen elkészült. A fogyasztókhoz történő felállások a helyükön vannak.

Milota, Zrínyi Miklós út 16. (hrsz: 337)

A telken a vásárlást megelőzően álló régi lakóépület bővítési felújítási munkálatai a bővítés alapozásával elindultak. A felújítandó épület falazatai alap nélküliek voltak ezért az épület nem részlegesen, hanem teljesen elbontásra került a teljes épület. Az új épületnek elkészült az alapozása ezek földmunkájával, a lábazati fala az alsó aljzattal. Készen vannak a felmenő falak, a belső falrendszer a fafödémmel, a fedélszék a cserép héjazattal, a tető famunkáival. Beépítésre kerültek a külső nyílászárók. A belső fal és mennyezeti gipszlap felületek festésre készek. A külső falfelületek hőszigetelése teljesen, tapaszolása 50 %-ban készen van.A szakipari munkák közül felszerelésre került a csapadék csatornarendszer a függőeresz csatornával és a lefolyókkal együtt.A belső szakipari munkák közül a villamos hálózati rendszer védőcsövezése teljesen elkészült a villamos vezetékeléssel együtt. A víz szennyvízszerelés az alsó aljzat alatti szakaszon teljesen elkészült. A fogyasztókhoz történő felállások a helyükön vannak. Az Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. szeptember 16-án megtartott ülésén hozott határozatot a közbeszerzési eljárás megindításáról, amit rövid határidőkkel le is tudott zárni a közbeszerzési szakértő tudásának, munkájának köszönhetően. Ennek köszönhetően már 2019. december 23-ánkezdődött el az építkezés a településen és azóta is ütemesen halad.

A 2019. év tevékenyen, eseményekkel telve zajlott. Mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek szóló programokon többen megjelentek, örömmel és pozitív élményekkel eltelve távoztak a rendezvényekről, foglalkozásokról.

A felnőtt férfiak számára szervezett, tavasszal kezdődött kőműves képzést 22 fő végig járta, sikeresen befejezte, büszke birtokosai OKJ-s bizonyítványuknak.

A tanulók iskolai lemorzsolódását megelőző, felzárkóztatást támogató szolgáltatás, a tanoda jellegű foglalkozó az iskola kérése a nyári szünetben kezdődött el. Július – augusztus hónapokban folyamatosan tartott foglalkoztatást a felkért pedagógus a mentorok, start asszisztensek segítségével. A megjelenő gyerekek hamar felismerték, hogy „ez nem iskola, nem napközi” és vidáman, a pedagógussal együttműködve teltek az órák. Az általános iskola szeptemberi újra indulásával párhuzamosan elkezdődtek a foglalkozások, a felkértpedagógus a heti 3 x 2 órás lehetőséget ismét biztosította.

A jogi tanácsadás, az adósságkezelési tanácsadás 2019. július óta folyamatos, mindenegyes alkalom előtt a mentorok felmérték, hogy van rá igény, illetve a felmerült kérdéseket összeírták, átadták a tanácsadást vezető dr. Kormány Csabának. A jogi tanácsadásnak kezdetekben nagyobb sikere volt, több hónap után mondták a célcsoporttagok, hogy az adóssággal, pénzügyi helyzetükkel kapcsolatban is szeretnének információt kapni. Az ügyvédnek és a kiscsoportos foglalkozásoknak köszönhetően egyre többen jelennek meg.

A célcsoport hátrányos helyzetéből adódóan a több napos táborozás gyerekek részére önerőből nem elérhető a családok számára. Ezt próbálta orvosolja a projekt, a bevont gyerekek számára egy hetes nyári táborral a petneházi Szigeti tanya táborral.

A gyerekeknek szervezett tábort megelőzte a felnőtteknek és az idősebb gyerekeknek szóló egy napos Szeged – Ópusztaszer kirándulás 2019. július 19-én.A kirándulásra összesen 47 fő jelentkezett, akik csodás élményekkel gazdagodva tértek haza. A kirándulók többsége még nem járt Ópusztaszeren, most találkoztak először a Feszty körképpel, az emlékpark kiállításával. A hosszú nap egy igazi szegedi vacsorával fejeződött be.

Az önkormányzati szolgáltatásokhoz való hozzáférés szervezését Véginé Károlyi Éva vállalta magára, erre a feladatra a munkája őt teszi legalkalmasabbra. A tanácsadás mellett az intézkedésekben is segítséget nyújt a kérelmek kitöltésében, a mellékletek beszerzésében, összegyűjtésében.

Sport és szabadidős tevékenységeket a mentorok havonta szervezik meg. A gyerekek a hagyományosnak mondható labdajátékokra jelentkeznek inkább, a felnőttek közül inkább a nők érdeklődnek egészségük szempontjából fontosabbnak mondható, otthon is elvégezhető mozgásformák után.

Szülői szerep erősítése témakör 18 főt érdekelt 2019. augusztus 26-án. Külön figyelmet érdemel, hogy a megjelentek között több anyánál igen magas a gyerekszám, számukra a téma igazán helytálló volt. A jó szülő – gyerek kapcsolat, a gondoskodás – minta – határozottság hármasság témakörökre épült fel a foglalkozás tematikája.

A nyár legnagyobb eseménye a 2019. augusztus 3-án megrendezésre került Falunap volt. Az önkormányzati tulajdonban lévő Sportcentrum adott helyszínt a rendezvények, amelynek előkészítését a célcsoport tagok is elvállalták, örömmel vették tudomásul, hogy rájuk is számítanak ilyen eseményeken is. A Falunap első programja a helyi általános iskolások és óvodások műsora volt, melyet a hivatalos megnyitó követett. A megjelenteket Bunna Istvánné polgármester köszöntette, majd az ünnepi beszédet dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő mondta el. Fellépett többek között a Bürkös zenekar, a Milota Dalárda, a Royal – Team együttes, Éder Gabee, valamint a Nelson együttes. A színvonalas programok kísérője volt a helyi ételspecialitások kóstoló strandja, a híres milotai dióból készült ételek kóstolója, vidámpark és ugrálóvár a gyerekek szórakoztatására. Minden megjelentet várt egy tál babgulyás az önkormányzat által. A tartalmas napot tűzijáték és hajnalig tartó utcabál zárta.

Az év utolsó eseménye a karácsonyi ünnepség volt 2019. december 21-én, amit a Milotai Református Egyházzal közösen szerveztünk meg két helyszínen: az adventi koncertnek a református gyülekezeti ház adott otthont, majd a szeretetvendégségre a közösségi házban került sor. Az advent koncerten felléptek Bárdos Ildikó és Jáger Éva művésznők énekkel, Molnár Miklós hegedűművész, Tokodi Gábor lant művész. Köszöntőt Bunna Istvánné polgármester és Pálinkás Gyula lelkipásztor mondott. A vendégfogadás az ennivaló és innivaló mellett a beszélgetésre, a közös ünnepi hangolódásra biztosított lehetőséget. A rendezvény a teljes falu lakosságának szólt a közös ünneplés reményében.Az oldalon található tartalom Milota Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign