Milota Község Önkormányzata

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Milota községben

2019. január 01 – 2022. január 01.


A projektet több tagú konzorcium valósítja meg:


  • Milota község Önkormányzata,
  • MTESZ Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Egyesület,
  • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.

A projekt célja Milota községben található három szegregátumban élők helyzetének javítása, fejlesztése, a község többi területéhez hasonló életszínvonal elérése. Ehhez a megvalósítók mellett együttműködő partnerek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kiemelt projektje, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a helyi Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat, a helyi óvoda és az általános iskola. Ezen túlmenően helyi segítőként kapcsolódik be a református egyház, a családorvos. A projekt megvalósító személyzet kompetenciáin túlmutató szakmai feladatokat külső szakemberek bevonásával valósulnak meg, így pszichológus, mentálhigiénés szakember, jogász, mediátor és pedagógus segíti a tervek megvalósulását.

A szegregátumban élők közül 104 fő bevonásával valósul meg a projekt. Mindenki számára készül egyéni fejlesztési terv, aminek segítségével személyre szabott segítségnyújtást, fejlesztést kaphat az adott személy a mentorától.

A bevont célcsoport tagok részt vehetnek kőműves, kerti munkás, család ellátó OKJ-s képzéseken, a bizonyítvány átvétele után szakmunkásként helyezkedhetek el a munkaerő – piacon.


A pályázat finanszírozza a Csillag Szolgáltató Pont és Csillagház létrehozását, működtetését, illetve a falu fiataljai számára egy játszótér építését is. A Csillagpont és a Csillagház célja, hogy a célcsoport számára olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amit a saját háztartásukban különböző okok miatt nem tudnak megvalósítani.

Az iskoláskorú gyerekek fejlesztése különböző módszerekkel, lehetőségekkel három éven át folyamatosan támogatott tevékenység, aminek eredményeként szeretnénk csökkenteni az iskolai lemorzsolódásokat, segíteni a tehetségeket.

Az egészséges életmód, szemlélet érdekében a rendszeres felvilágosító, támogató programok és tanácsadások mellett egészségügyi szűrések megszervezése is része a projektnek.


A játékos és sportos szabadidős programok az aktív pihenés jelentősége mellett közösségformáló események, amikor nemcsak a generációk együttes kikapcsolódását segíti, hanem a szegregátumban élők és a község lakosságának egymáshoz közelítését is elősegíti.


A projekt nem csak a szegregátumban élők helyzetét, életét javítja, hanem a közösségi és közösségépítő programokkal csökkenti a meglévő szakadékot a szegregátum lakói és a község lakossága között. A rendezvényeken a részvétel önkéntes és ingyenes mindenki számára. A rendezvények mellett közösség fejlesztési lehetőségeket a mentorok segítségével valósítja meg a projekt. Közösség kialakítása, összekovácsolása mellett másodlagos cél a hagyományok, a régi tapasztalatok – tudások átadása, fiatalok általi továbbvitel.
Az oldalon található tartalom Milota Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign