Milota Község Önkormányzata

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Milota községben

Kedvezményezett:Milota Község Önkormányzata.
Pályázat azonosító száma:EFOP-1.6.2-16-2017-00007
Támogatás összege:199.953.161 Ft
Támogatás mértéke:100%
Tartam:2019. január 01. – 2022. augusztus 31.

A projektet Széchenyi 2020 program keretében közel 200 millió Ft összegű 100 % vissza nem térítendő, Európai Uniós támogatás segítségével valósította meg a több tagú konzorcium.

 • Milota Község Önkormányzata (projektgazda),
 • MTESZ Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Egyesület,
 • Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (korábban: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság).

A projekt célja Milota szegregátumaiban élő lakosság társadalmi integrációjának javítása, a meglévő hátrányok csökkentése, életminőségük kedvező irányú változásainak elősegítése. További cél a településen élő személyekben az elfogadás – befogadás erősítése a közösségi rendezvények segítségével.

A projekt majd 4 éves időtartalma alatt széleskörű programok, előadások, rendezvények, foglalkozások segítették a kitűzött célok elérését:

 • a nyitórendezvényt számos közösségi program követte,
 • családi közösségi programok, amik segítették a közösségi szellem kialakítását, fenntartását, pozitív formálását, ilyen volt az idősekre hangsúlyt helyező nap, a projekt ERFA részeként a falu központjában kialakított játszótéren szervezett húsvéti program, a hagyományőrzésre hangsúlyt helyező teljes napot átfogó vigadalom,
 • karácsonyi rendezvények,
 • nőnapi köszöntések,
 • a gyereknapi program csak a játékokról, szórakozásokról szólt,
 • 2019. augusztusban közösségi rendezvényként falunapot szervezett az önkormányzat, hogy a település teljes lakossága egységként, közösen élvezzék a projekt nyújtotta lehetőségek.

A szabadidő hasznos eltöltését segítették a különböző témájú foglalkozások:

 • a kulturális foglalkozások mindig meghatározott témák köré szerveződtek,
 • a gyerekek fejlődését is segítő játékos foglalkozások szervezési igény szerint történt,
 • sportfoglalkozások leginkább a mozgásra, motorikus mozdulatokra, mozgásos játékokra helyezte a hangsúlyt – a fiúk kedvence továbbra is a foci,
 • rajzolással összekötött irodalmi foglalkozások,
 • hagyományok továbbvitele, a régi tudás öröklésének fontosságát is magába hordozza a közös lekvárfőzés,
 • szabadtéri játékok, vagy véletlenszerűen kialakult közösségi találkozó.

A rendezvények mellett kirándulásra és táborozásra is volt lehetőség.

Minden évben megszervezték a táborozást a mentorok. Az első évben a megyében fellelhető kínálatból Petneháza településre esett a választás, a sikeres szervezésnek köszönhetően 5 napot tölthettek el itt a gyerekek. A következő táborozási élmény Nyírgyulajon olyan mély nyomokat hagytak a gyerekekben, az önfeledt szórakozás pillanatainak izgalma még olyan sokáig élt a fiatalokban, hogy az utolsó táborozási lehetőséget is itt valósították meg a mentorok.

Ugyanilyen hatást váltottak ki a tudatosan kiválasztott célpontokkal megszervezett kirándulások is. Szeged – Ópusztaszer látnivaló elkápráztatták a résztvevőket, egész napos séta és nézelődést követően a déli vidékekre jellemző ételeket kóstolhatta meg a csoport. Hasonlóan nagy érdeklődést váltott ki a magyar történelem egy másik híres, fontos helye – Eger. A vár és a belváros megtekintése után a Szépasszonyvölgyben fejeződött be a nap egy étkezéssel egybe kötött borkóstolással. Az esztergomi – visegrádi kirándulást múltidézőnek is lehet tekinteni a város régi épületei, hangulatának köszönhetően. A megyénk híres települése – Máriapócs – sem maradhatott ki a meglátogatandó települések listájából.

A pályázat egyik fontos része volt a bevont projektrésztvevők képzése, kompetencia fejlesztése, majd segítésük az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedésben. A MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület által szervezett 800 órás Kőműves OKJ-s képzés 2019-ban 22 főnek adott piacképes szakmát. A következő képzést a másik konzorciumi partner (TEF) valósította meg 2020. év folyamán. A 320 órás családellátó képzést 24 fő kezdte el és szerezte meg a végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt. Még az évvégén a MTESZ szervezésében 20 fővel elkezdődött a 360 órás kerti munkás képzés és 2021-ben minden beiratkozott személy megszerezte az OKJ-s bizonyítványt.

A megvalósult tevékenységek között szerepelt többek között:

 • konfliktuskezelés, mediációs szolgáltatás,
 • workshop a megvalósítók és együttműködő partnereknek,
 • szülői szerep erősítését célzó foglalkozások,
 • drogprevenciós felvilágosító és megelőző programokon vettek részt,
 • egészségfejlesztő, felvilágosító programok,
 • a partnerekkel együttműködve rendszeresen megtartották a gyermek étkezési szokások formálását,
 • a családi életre felkészítő programok,
 • résztvevőknek csoportos és egyéni lehetőségként jogi tanácsadás és adósságkezelési tanácsadás lehetőségét is megkapták.
 • három tanéven keresztül gyermekközpontú pedagógus hathatós és folyamatos közreműködésével tanulásuk segítése, iskolai lemorzsolódásuk megelőzése,
 • tehetséggondozás,
 • több alkalommal egészségügyi szűrés és egészségfejlesztő programok.

Az oldalon található tartalom Milota Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign