Milota Község Önkormányzata

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Milota községben

Kedvezményezett:Milota Község Önkormányzata.
Pályázat azonosító száma:EFOP-1.6.2-16-2017-00007
Támogatás összege:199.953.161 Ft
Támogatás mértéke:100%
Tartam:2019. január 01. – 2022. április 01.

A projektet több tagú konzorcium valósítja meg:

  • Milota község Önkormányzata,
  • MTESZ Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Egyesület,
  • Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság.

A projekt célja Milota községben található három szegregátumban élők helyzetének javítása, fejlesztése, a község többi területéhez hasonló életszínvonal elérése. Ehhez a megvalósítók mellett együttműködő partnerek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kiemelt projektje, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a helyi Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat, a helyi óvoda és az általános iskola. Ezen túlmenően helyi segítőként kapcsolódik be a református egyház, a családorvos. A projekt megvalósító személyzet kompetenciáin túlmutató szakmai feladatokat külső szakemberek bevonásával valósulnak meg, így pszichológus, mentálhigiénés szakember, jogász, mediátor és pedagógus segíti a tervek megvalósulását.


A szegregátumban élők közül 104 fő bevonásával valósul meg a projekt. Mindenki számára készül egyéni fejlesztési terv, aminek segítségével személyre szabott segítségnyújtást, fejlesztést kaphat az adott személy a mentorától.

A bevont célcsoport tagok részt vehetnek kőműves, kerti munkás, család ellátó OKJ-s képzéseken, a bizonyítvány átvétele után szakmunkásként helyezkedhetek el a munkaerő – piacon.

A pályázat finanszírozza a Csillag Szolgáltató Pont és Csillagház létrehozását, működtetését, illetve a falu fiataljai számára egy játszótér építését is. A Csillagpont és a Csillagház célja, hogy a célcsoport számára olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amit a saját háztartásukban különböző okok miatt nem tudnak megvalósítani.

Az iskoláskorú gyerekek fejlesztése különböző módszerekkel, lehetőségekkel három éven át folyamatosan támogatott tevékenység, aminek eredményeként szeretnénk csökkenteni az iskolai lemorzsolódásokat, segíteni a tehetségeket.

Az egészséges életmód, szemlélet érdekében a rendszeres felvilágosító, támogató programok és tanácsadások mellett egészségügyi szűrések megszervezése is része a projektnek.

A játékos és sportos szabadidős programok az aktív pihenés jelentősége mellett közösségformáló események, amikor nemcsak a generációk együttes kikapcsolódását segíti, hanem a szegregátumban élők és a község lakosságának egymáshoz közelítését is elősegíti.


A projekt nem csak a szegregátumban élők helyzetét, életét javítja, hanem a közösségi és közösségépítő programokkal csökkenti a meglévő szakadékot a szegregátum lakói és a község lakossága között. A rendezvényeken a részvétel önkéntes és ingyenes mindenki számára. A rendezvények mellett közösség fejlesztési lehetőségeket a mentorok segítségével valósítja meg a projekt. Közösség kialakítása, összekovácsolása mellett másodlagos cél a hagyományok, a régi tapasztalatok – tudások átadása, fiatalok általi továbbvitel.


A 2019. év tevékenyen, eseményekkel telve zajlott. Mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek szóló programokon többen megjelentek, örömmel és pozitív élményekkel eltelve távoztak a rendezvényekről, foglalkozásokról.


A felnőtt férfiak számára szervezett, tavasszal kezdődött kőműves képzést 22 fő végig járta, sikeresen befejezte, büszke birtokosai OKJ-s bizonyítványuknak.


A tanulók iskolai lemorzsolódását megelőző, felzárkóztatást támogató szolgáltatás, a tanoda jellegű foglalkozó az iskola kérése a nyári szünetben kezdődött el. Július – augusztus hónapokban folyamatosan tartott foglalkoztatást a felkért pedagógus a mentorok, start asszisztensek segítségével. A megjelenő gyerekek hamar felismerték, hogy „ez nem iskola, nem napközi” és vidáman, a pedagógussal együttműködve teltek az órák. Az általános iskola szeptemberi újra indulásával párhuzamosan elkezdődtek a foglalkozások, a felkért pedagógus a heti 3 x 2 órás lehetőséget ismét biztosította.


A jogi tanácsadás, az adósságkezelési tanácsadás 2019. július óta folyamatos, mindenegyes alkalom előtt a mentorok felmérték, hogy van rá igény, illetve a felmerült kérdéseket összeírták, átadták a tanácsadást vezető dr. Kormány Csabának. A jogi tanácsadásnak kezdetekben nagyobb sikere volt, több hónap után mondták a célcsoporttagok, hogy az adóssággal, pénzügyi helyzetükkel kapcsolatban is szeretnének információt kapni. Az ügyvédnek és a kiscsoportos foglalkozásoknak köszönhetően egyre többen jelennek meg.


A célcsoport hátrányos helyzetéből adódóan a több napos táborozás gyerekek részére önerőből nem elérhető a családok számára. Ezt próbálta orvosolja a projekt, a bevont gyerekek számára egy hetes nyári táborral a petneházi Szigeti tanya táborral. A gyerekeknek szervezett tábort megelőzte a felnőtteknek és az idősebb gyerekeknek szóló egy napos Szeged – Ópusztaszer kirándulás 2019. július 19-én. A kirándulásra összesen 47 fő jelentkezett, akik csodás élményekkel gazdagodva tértek haza. A kirándulók többsége még nem járt Ópusztaszeren, most találkoztak először a Feszty körképpel, az emlékpark kiállításával. A hosszú nap egy igazi szegedi vacsorával fejeződött be.


Az önkormányzati szolgáltatásokhoz való hozzáférés szervezését Véginé Károlyi Éva vállalta magára, erre a feladatra a munkája őt teszi legalkalmasabbra. A tanácsadás mellett az intézkedésekben is segítséget nyújt a kérelmek kitöltésében, a mellékletek beszerzésében, összegyűjtésében. Sport és szabadidős tevékenységeket a mentorok havonta szervezik meg. A gyerekek a hagyományosnak mondható labdajátékokra jelentkeznek inkább, a felnőttek közül inkább a nők érdeklődnek egészségük szempontjából fontosabbnak mondható, otthon is elvégezhető mozgásformák után.


Szülői szerep erősítése témakör 18 főt érdekelt 2019. augusztus 26-án. Külön figyelmet érdemel, hogy a megjelentek között több anyánál igen magas a gyerekszám, számukra a téma igazán helytálló volt. A jó szülő – gyerek kapcsolat, a gondoskodás – minta – határozottság hármasság témakörökre épült fel a foglalkozás tematikája.


A nyár legnagyobb eseménye a 2019. augusztus 3-án megrendezésre került Falunap volt. Az önkormányzati tulajdonban lévő Sportcentrum adott helyszínt a rendezvények, amelynek előkészítését a célcsoport tagok is elvállalták, örömmel vették tudomásul, hogy rájuk is számítanak ilyen eseményeken is. A Falunap első programja a helyi általános iskolások és óvodások műsora volt, melyet a hivatalos megnyitó követett. A megjelenteket Bunna Istvánné polgármester köszöntette, majd az ünnepi beszédet dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő mondta el. Fellépett többek között a Bürkös zenekar, a Milota Dalárda, a Royal – Team együttes, Éder Gabee, valamint a Nelson együttes. A színvonalas programok kísérője volt a helyi ételspecialitások kóstoló strandja, a híres milotai dióból készült ételek kóstolója, vidámpark és ugrálóvár a gyerekek szórakoztatására. Minden megjelentet várt egy tál babgulyás az önkormányzat által. A tartalmas napot tűzijáték és hajnalig tartó utcabál zárta.


Az év utolsó eseménye a karácsonyi ünnepség volt 2019. december 21-én, amit a Milotai Református Egyházzal közösen szerveztünk meg két helyszínen: az adventi koncertnek a református gyülekezeti ház adott otthont, majd a szeretetvendégségre a közösségi házban került sor. Az advent koncerten felléptek Bárdos Ildikó és Jáger Éva művésznők énekkel, Molnár Miklós hegedűművész, Tokodi Gábor lant művész. Köszöntőt Bunna Istvánné polgármester és Pálinkás Gyula lelkipásztor mondott. A vendégfogadás az ennivaló és innivaló mellett a beszélgetésre, a közös ünnepi hangolódásra biztosított lehetőséget. A rendezvény a teljes falu lakosságának szólt a közös ünneplés reményében.
Az oldalon található tartalom Milota Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign