Milota Község Önkormányzata

Humán szolgáltatások fejlesztése Fehérgyarmaton és térségében


A kedvezményezett neve:Milota Község Önkormányzata
A projekt címe:Humán szolgáltatások fejlesztése Fehérgyarmaton és térségében
A projekt azonosítószáma:EFOP-1.5.3-16-2017-00112
A szerződött támogatás összege:493 190 518 Ft
A támogatás mértéke (%-ban):100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma:2020.08.31.

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt a fehérgyarmati járásban valósul meg, mely a 290/2014 (XI.26.) Kormányrendelet értelmében komplex programmal fejlesztendő járásnak minősül. A pályázatban résztvevő 10 település a felhívás alapján C kategóriába tartozik, vagyis az összlakosságuk száma 20.001-40.000 fő közé esik,  2016-ban a teljes lakosság 20.002 fő volt. A projekt célja a társadalmi felzárkózás segítése;  a területi különbségek csökkentése; a humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutás javítása, melyeket a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság részére korszerű képzési programokon; munkaerő-piaci beilleszkedésük elősegítésén;  az intézmények szakember ellátottságának fejlesztésén, szakember hiány enyhítésén; a fiatalok helyben maradását, közösségépítését, generációs együttélését segítő programokon valamint a teljes lakosság számára közösségi- és egészségfejlesztő rendezvények szervezésén; közszolgáltatások elérhetővé tételén, és a már meglévő szolgáltatások továbbfejlesztésén keresztül valósulnak meg. A projekt célcsoportja a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság, a fiatalok, az idősek, helyi közszolgáltatásban dolgozók és a potenciális alkalmazottak, de a rendezvényeken keresztül a projekt hatóterületén élő teljes lakosság érintett.


A projekt Fehérgyarmat Város Önkormányzata vezetésével, Fehérgyarmaton és 9 további településen valósul meg, konzorciumi formában. Célunk a munkaerő piacról kikerült személyek munka világába történő visszavezetése illetve munkához jutásuk elősegítése. A projekt keretében megvalósuló képzéseken, rendezvényeken kívül eszközbeszerzések és infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg. Milota a pályázat összköltségvetéséből megközelítőleg 22,33 millió Ft támogatásban részesült. A pályázat megvalósulását a települési önkormányzatnál munkaerő-piaci mentor; közösségszervező; közösségi munka, közösségfejlesztés, önkéntesség fejlesztését végző kisegítő személy valamint család- és gyermekjóléti szolgálatok segítik. 1 fő bértámogatással került alkalmazásra, mely személyek továbbfoglalkoztatását Milota Község Önkormányzata vállalta, ezzel hozzájárulva a munkanélküliek számának csökkentéséhez.


A dokumentum közzétételi időpontja: 2019. július 26. 10:00 óra


Az oldalon található tartalom Milota Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign