Milota Község Önkormányzata

Sajtóközlamény


A "HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE FEHÉRGYARMATON ÉS TÉRSÉGÉBEN" CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL
A Fehérgyarmat Város Önkormányzata konzorciumban további 10 településsel európai uniós támogatással az EFOP- 1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” tárgyú felhívás keretében meg. A projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 493,19 millió forintos vissza nem térítendő támogatással valósult meg. A projektben célunk a munkaerő piacról kikerült személyek munka világába történő visszavezetése illetve munkához jutásuk elősegítése. A projekt keretében megvalósult képzéseken, rendezvényeken kívül eszközbeszerzések és infrastrukturális fejlesztések valósultak meg.
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00112 azonosítószámú projekt a fehérgyarmati járásban valósult meg „Humán szolgáltatások fejlesztése Fehérgyarmaton és térségében” címmel. A projekt Fehérgyarmat Város Önkormányzata vezetésével, Fehérgyarmaton és 9 további településen valósult meg, konzorciumi formában.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.03.01. – 2022. 01. 31.
A projekt célja a társadalmi felzárkózás segítése; a területi különbségek csökkentése; a humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutás javítása, melyeket a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság részére korszerű képzési programokon; munkaerő-piaci beilleszkedésük elősegítésén; az intézmények szakember ellátottságának fejlesztésén, szakember hiány enyhítésén; a fiatalok helyben maradását, közösségépítését, generációs együttélését segítő programokon valamint a teljes lakosság számára közösségi- és egészségfejlesztő rendezvények szervezésén; közszolgáltatások elérhetővé tételén, és a már meglévő szolgáltatások továbbfejlesztésén keresztül valósulnak meg. A projekt keretében megvalósuló képzéseken, rendezvényeken kívül eszközbeszerzések és infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg.
A projekt megvalósítással kapcsolatos információkat megtalálják a http://www.fehergyarmat.hu/palyazat-human.php oldalon

További információ kérhető:
Dr. Péter Csaba Polgármester Úrtól
4900 Fehérgyarmat, Kiss E. út 2.
Tel: 06-44-510-236


Az oldalon található tartalom Milota Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign